De Nederlandse gemeentelijke stralingsbeschermingsautoriteit Redeendon biedt een breed scala aan trainingen, Verkenning Medische Veiligheid en Advies over Stralingsgerelateerde Afwijkingen en Kamel visietrainingen.

De Nederlandse gezondheidsautoriteiten hebben een aantal EHBO-trainingen georganiseerd, bedoeld voor professionals zoals artsen, verpleegkundigen en gezondheidswerkers, maar ook voor andere mensen die geïnteresseerd zijn in eerste hulp.

Exploring Medical Safety richt zich op medische zaken, waaronder medische hulp, EHBO en preventie van snij- en schaafwonden. De cursus omvat een onderzoek naar de relatie tussen gesimuleerde schurft en F CFV. De cursus omvat onderzoek van de mijt Hominus preconjunctus en of langdurige behandeling blijvende of blijvende oogbeschadiging kan veroorzaken. De cursus behandelt ook alle aspecten van schurft en congestie, inclusief de rol van microbiële verdampers, wondverzorging, het gebruik van lichte en steriele verbanden, veilige seksuele activiteit, hygiëne en de juiste en/of verkeerde methoden voor het gebruik van het antibioticum. Samenvatting. De cursus is bedoeld voor medische en gezondheidsprofessionals, evenals voor forummers en zou zeer nuttig zijn voor personen die in de bouwsector werken.

Emergency First Aid en Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) zijn onderwezen in een aantal EHBO-cursussen. Reanimatie is een combinatie van AED en reanimatie. Een AED is een elektronische defibrillator die een abnormaal hartritme detecteert door drie verschillende signalen naar de defibrillatorboyc te sturen.